Infobroker

From Bcontrol
Revision as of 18:59, 5 February 2012 by Marshall Nielsen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Infobroker - Gdzie działają brokerzy informacji?[edit]

Infobroker

W świecie brokerów informacji, nie ma zazwyczaj większych podziałów, w jakich działach zdobywają informację, lecz kilka się wyróżnia pod względem zainteresowania. Zazwyczaj infobroker zdobywa informację dla pewnych organizacji. Również dla prywatnych ludzi, lecz jak wiadomo firmy mają większe zasoby pieniędzy, i to one zazwyczaj pragną doszukać się cennych informacji, które infobroker z łatwością im udostępnia korzystając z każdego możliwego źródła, aby zaspokoić pragnienie wiedzy swoich klientów.

Infobroker

Podział wyróżniamy również ze względu na działy znane w życiu codziennym. Należą do nich na pewno : dział prawny, biznesowy, przemysłowy, oraz medyczny. Dlaczego najczęściej to one są zadręczane przez klientów infobrokera? Z prostych przyczyn. Konkurencja działa, a my chcemy o niej dowiedzieć się jak najwięcej, aby wiedzieć w jaki sposób być lepszy. Oczywiście sam infobroker w raporcie ma dostarczyć same informacje, natomiast my jako odbiorcy powinniśmy wiedzieć jak dane informacje wykorzystać.